Konferencje

Udział w konferencjach jako prelegent:

18 listopada 2015 r. – Warszawa – FORUM UBEZPIECZENIA, Wykład pt.: „Naprawa wizerunku ubezpieczycieli – przywrócenie i utrzymanie zaufania i lojalności klientów”

Więcej na https://www.pb.pl/konferencje/forum-ubezpieczenia-8009187f-fdb9-403c-94e9-c0fee7181708

10 września 2014 r., Frankfurt – 3rd Conference on Global Insurance Supervision: Fit For Global Thinking?, Organizatorzy: ICIR (International Centre for Insurance Regulation),  EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), St. John’s University, The World Bank. Udział w panelu: „Consumer protection: A New Supervisory Focus”.

Więcej na: http://www.icir.de/events/conferences/gis-conference-2014/

21 maja 2014 r. Warszawa – konferencja zatytułowana „Bancassurance – Rekomendacja U – szanse i zagrożenia”. Organizatorzy: Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Wykład pt.: „Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance”

13 marca 2014 r., Bukareszt – Konferencja „Ochrona konsumenta w usługach finansowych”. Organizatorzy: rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Izba Zakładów Ubezpieczeń i Reasekuracji w Rumunii oraz Stowarzyszenie ds. Promocji Ubezpieczeń w Rumunii. Wykład pt.: „Problemy konsumentów w Polsce, wynikłe z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”.

15 listopada 2013 r. w Warszawie, konferencja zatytułowana „O potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupowych”. Organizatorzy: Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej. Wykład pt.: „Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych”

12 kwietnia 2013r. w Warszawie – Konferencja zorganizowana przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz redakcję „Rozpraw Ubezpieczeniowych „Debata o „zawartości ubezpieczenia w ubezpieczeniu”

15 maja 2013r. w Warszawie – Konferencja „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – problemy w praktyce obrotu” zorganizowana przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz redakcję „Rozpraw Ubezpieczeniowych”. Wystąpienie pt. „Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych”.

16-17 listopada 2010 r. w Warszawie– Konferencja zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego „Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce“, wykład pt.: „Unijne sieci w służbie obywatela – Fin-Net“.

26 maja 2010 r., w Warszawie – Konferencja: „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2010” zorganizowana została przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka we współpracy z Pro Motor- Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego oraz Business Centre Club. Wystąpienie pt. “Bieżące problemy zgłaszane przez konsumentów w zakresie ubezpieczeń z tzw. systemu direct“.

1 kwietnia 2009 r. w Warszawie – Konferencja „Ubezpieczenia w systemie direct – praktyka obrotu” zorganizowana przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz redakcję „Rozpraw Ubezpieczeniowych”. Wystąpienie pt. „Doświadczenia konsumentów w kontaktach z ubezpieczycielami direct”