KONTAKT

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 r., Nr 19, poz. 45 z późn. zm.) :

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Porady prawne są udzielane po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie – tel.  608 501 601

Zapraszamy:  02-850 Warszawa, ul. Trombity 46A